คันไซ

เมืองหลวงเก่าญี่ปุ่น “เกียวโต” แหล่งรวมมรดกของโลกที่สวยงาม


ในอดีต “เกียวโต” นั้นเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น โดยเป็นเมืองที่รวบรวมทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งหลังจากย้ายเมืองหลวงไปเป็นโตเกียวแล้ว องค์การ UNESCO ได้กำหนดให้สถานที่ทั้ง 17 แห่งในเมืองเกียวโตและบริเวณใกล้เคียงให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความงดงามทางทัศนียภาพโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1994 โดยเราจะขอแนะนำมรดกของโลกในเกียวโตต่าง ๆ ดังนี้

วัดคิโยมิซึ (Kiyomizu-Dera Temple)

IMG BY : veltra

วัดคิโยมิซึหรือวัดน้ำใส ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยวัดแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 จากจุดชมวิวของวัดนี้ เหล่านักท่องเที่ยวจะได้เห็นทิวทัศน์มุมกว้างอันสวยงามของเมืองเกียวโต ภายในตัววัดยังมีจุดที่มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะไหลผ่านตัววัด และกลายเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมที่เหล่านักท่องเที่ยวแวะเวียนกันเข้ามาเยี่ยมชม


วัดคิงคะคุจิ (Kinkakuji-Temple)

IMG BY : wikipedia

วัดคิงคะคุจิหรือจะเรียกสั้น ๆ เป็นภาษาไทยว่า “วัดทอง” เนื่องจากตัวอาคารของวัดนี้เป็นสีทองสวยงามรวมเข้ากับสวนอันเก่าแก่จนทำให้เกิดความกลมกลืนกัน ช่วยให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล ซึ่งความงดงามเหล่านี้ก็ทำให้วัดคิงคะคุจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1994


วัดกิงคะคุจิ (Ginkakuji-Temple)

IMG BY : note

วัดกิงคะคุจิหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่า “วัดเงิน” นั้นมีชื่อเสียงในด้านอาคารเก่าแก่และสวนสวยงามที่รวบรวมวัฒนธรรมของฮิกาชิยามะ โดยเฉพาะบริเวณหาดทรายขาวซึ่งถือได้ว่าออกแบบมาได้อย่างสวยงาม และยังเป็นจุดชมวิวยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย ความงามของที่นี่ทำให้ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1994 เช่นกัน


วัดเรียวอันจิ (Ryoan-ji Temple)

IMG BY : oniwa.garden

วัดเรียวอันจิเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามของสวนหิน โดยตัวสวนจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเต็มไปด้วยก้อนกรวดสีขาว และยังมีหินขนาดใหญ่ที่มีหญ้ามอสปกคลุมอยู่ประดับเรียงตามพื้นที่ต่าง ๆ 15 กอง โดยสิ่งที่น่าประหลายใจก็คือ ไม่ว่าจะมองในทิศทางใดก็จะมีหินอย่างน้อย 1 กองที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ตัวสวนหินเองก็ถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงดินน้ำมันที่มีความสูงประมาณ 6 ฟุต ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม


วัดเทนริวจิ (Tenryu-ji Temple)

IMG BY : fupo.tw

วัดเทนริวจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ในบริเวณวัดมีหลายสิ่งให้เหล่านักท่องเที่ยวได้รับชม เช่น สวนที่มีอาราชิยามะเป็นฉากหลัง มังกรและเมฆที่วาดบนเพดานห้องโถงสักการะ สวนโซเก็นจิซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของญี่ปุ่นและเป็นสถานที่พิเศษที่มีทัศนียภาพอันงดงาม สิ่งเหล่านี้ทำให้วัดเทนริวจิเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมที่เรียกให้เหล่านักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเป็นจำนวนมาก


วัดโทจิ (To-ji Temple)

IMG BY : kimonoichiba

วัดโทจิเป็นวัดพุทธศาสนาแห่งแรกของญี่ปุ่น และว่ากันว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในสมัยช่วงยุคเฮอัน วัดโทจิแห่งนี้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายในวัดประกอบด้วยอาคารทางประวัติศาสตร์ เช่น เจดีย์ห้าชั้นและประตูใหญ่โทไดมง แถมยังเดินทางได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้เวลาเดินเพียง 15 นาทีจากสถานีเกียวโตเท่านั้น


วัดไซโฮจิ (Saiho-ji Temple)

IMG BY : travel.yahoo

ที่วัดไซโฮจิจะต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวด้วยสวนหญ้ามอสที่ปูราวกับพรมที่สวยงามกว่า 120 สายพันธุ์ รวมกับวิธีจัดสวนญี่ปุ่นอันงดงามที่เข้ากับตัวสระชินจิและหินโยโดมาริ ทำให้เหล่าผู้คนต่าง ๆ ต้องการที่จะมาชมความงดงามของสถานที่แห่งนี้ ความงดงามเหล่านี้ทำให้ UNESCO ได้ลงทะเบียนให้เป็นมรดกของโลกในปี 1994


ปราสาทนิโจ (Nijo Castle)

IMG BY : wikipedia

ปราสาทนิโจเป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปราสาทอันทรงคุณค่าแห่งนี้เปิดให้เหล่านักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและสมบัติประจำชาติมากมายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพวาดฝาผนังโรงเรียนคาโนะอันงดงามในพระราชวังนิโนมารุที่เป็นสมบัติแห่งชาติอันสวยงามจนทำให้เหล่านักท่องเที่ยวต้องตกตะลึง


วัดนิชิฮงกันจิ (Nishi-Hongan-ji Temple)

IMG BY : shin

วัดนิชิฮงกันจิถูกสร้างขึ้นมาในปี 1591 และเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายโจโดะในญี่ปุ่น ตัววัดมีอาคารหลัก 2 แห่งที่เป็นสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมอย่างอาคารโกเอย์โดะและอาคารอามิดาโดะ รวมถึงอาคารฮิอันคาคุที่ถูกออกแบบสถาปัตยกรรมให้เหมือนกับช่วงยุคเอโดะ ความงดงามเหล่านี้ทำให้ UNESCO ได้ทำการขึ้นทะเบียนให้กลายเป็นมรดกของโลก


วัดนินนาจิ (Ninna-ji Temple)

IMG BY : ninnaji

วัดนินนาจิเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีชื่อเสียงในเรื่องสวนที่สวยงาม สมบัติประจำชาติ และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมได้ อีกทั้งยังมีทิวทัศน์ตามฤดูกาลอันสวยงาม ทำให้คุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม


ศาลเจ้าชิโมกาโมะ (Shimogamo Shrine)

IMG BY : caede-kyoto

บริเวณศาลเจ้าชิโมกาโมะในเมืองเกียวโตล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามตามแต่ละฤดูกาล เป็นสถานที่ที่เหล่านักท่องเที่ยวสามารถซึมซับกับธรรมชาติของป่าได้อย่างสดชื่นและผ่อนคลาย ทิวทัศน์ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะมีความงดงามเป็นพิเศษ สร้างความรู้สึกประทับใจให้กับเหล่านักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจุดที่สามารถสัมผัสถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของญี่ปุ่นได้อีกด้วย


วัดเอ็นเรียคุจิ (Enryaku-ji Temple)

IMG BY : hieizan

สำหรับวัดเอ็นเรียคุจิเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาฮิเอทางฝั่งตะวันออกของเกียวโต โดยจะตั้งอยู่บริเวณชายแดนของเกียวโตและจังหวัดชิงะ ภายในวัดนั้นมีความสวยงาม และได้ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ โทโดที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกและเป็นพื้นที่หลักของวัด ไซโตะที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก และโยคาวะที่อยู่บริเวณทางทิศเหนือ ความงดงามและความเก่าแก่ของวัดแห่งนี้จะคอยดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวที่ชอบบรรยากาศอันเงียบสงบได้เป็นอย่างดี


วัดเบียวโดอิน (Byodo-in Temple)

IMG BY : byodoin

วัดเบียวโดอินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในญี่ปุ่นและมีภาพสลักเอาไว้อยู่บนเหรียญ 10 เยน ทิวทัศน์ที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลและรูปลักษณ์ของห้องโถงโอโฮโดะที่สร้างขึ้นราวกับลอยอยู่ในสระน้ำนั้นสวยงามเป็นอย่างมาก เหล่านักท่องเที่ยวสามารถชมศิลปะต่าง ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมได้ภายในวัดแห่งนี้


วัดไดโกจิ (Daigo-ji Temple)

IMG BY : caede-kyoto

วัดไดโกจิเป็นวัดที่รู้จักกันในฐานะจุดชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียง ภายในมีประดิษฐานของพระพุทธรูปนั่งยากุชิและเจดีย์ที่มีความสูง 38 เมตร พื้นที่ของวัดนี้มีความกว้างเป็นอย่างมาก ตัววัดได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลก มีสมบัติประจำชาติ 75,522 ชิ้น และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ 425 ชิ้นอยู่ภายในพื้นที่อันกว้างใหญ่ ผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และสถาปัตยกรรมแห่งประวัติศาสตร์ก็ไม่ควรพลาดที่นี่


ศาลเจ้าคามิกาโมะ (Kamigamo Shrine)

IMG BY : keihanhotels-resorts

ศาลเจ้าคามิกาโมะในเมืองเกียวโตประกอบไปด้วยอาคารเก่าแก่และทิวทัศน์ที่สวยงามที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณศาลเจ้า และล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ภายในศาลเจ้าจะมีสิ่งต่าง ๆ ให้ชม เช่น ดอกซากุระบานสะพรั่งที่สวยงาม คอกม้าศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เก็บม้าขาว ภายในวัดจะมีบรรยากาศที่เงียบสงบ สร้างความผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน


วัดโคซันจิ (Kozan-ji Temple)

IMG BY : kyoto.travel

วัดโคซันจิเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากมีใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามและประเพณีในการทำสมาธิในแบบโบราณ ซึ่งภายในจะมีสถานที่ต่าง ๆ ที่สวยงาม เช่น สมบัติประจำชาติ “โชจู จินบุตสึ กิกะ” สวนชาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น และสวนที่ได้รับการดูแลอย่างดี ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่ได้สัมผัสกับบรรยากาศและธรรมชาติที่เงียบสงบได้


ศาลเจ้าอุจิกามิ (Ujigami Shrine)

IMG BY : icotto

ศาลเจ้าอุจิกามิแห่งนี้ได้รับการเคารพในฐานะศาลเจ้าผู้พิทักษ์วัดเบียวโดอิน และปัจจุบันเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตัวศาลเจ้าหลักสร้างขึ้นในสมัยเฮอัน และห้องสักการะก็สร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ ซึ่งทั้ง 2 แห่งได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ ว่ากันว่าจะนำโชคลาภมาสู่การเรียน การงาน และความรัก จึงไม่แปลกที่จะมีเหล่าผู้คนเข้ามาอธิษฐานเพื่อขอพรในด้านความรักและความสำเร็จ


Pick up

บทความแนะนำ

 1. เพลิดเพลินไปกับซากุระที่เกียวโต แนะนำสถานที่ชมดอกไม้ เครื่องแต่งกายและโรงแรมที่ใกล้กับสถานที่ชมดอกไม้

 2. แนะนําสถานที่ชมดอกไม้ในภูมิภาคกลางและตะวันตกของญี่ปุ่น

 3. แนะนำ 10 เทศกาลน่าสนใจในญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบาย เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบชิลๆ

บทความล่าสุด

 1. แนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับชมใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงามที่ประเทศญี่ปุ่น

 2. เตรียมตัวให้พร้อม กับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น!

 3. ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น “อิซากายะ” คืออะไร? แนะนำวิธีเพลิดเพลินกับร้านอิซากายะ

 4. แนะนำ 5 สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามในภูมิภาคชูบุ

 5. แนะนำ 5 สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามในภูมิภาคคันไซ

 6. แนะนำสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามในภูมิภาคคิวชู

 7. ความแตกต่างระหว่างยูกาตะและกิโมโน : ทำความเข้าใจเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของญี่ปุ่น

 8. Huis Ten Bosch สวนสนุกสุดยิ่งใหญ่ในเกาะคิวชู

 9. มาสัมผัสกับกลิ่นอายของเมืองเก่าในยุคซามูไรอย่างนาราอิ จุคุ (Narai-Juku) กันดีกว่า

 10. ทุ่งคุสะเซ็นริกาฮามะ (Kusa Senri ga Hama) ชมธรรมชาติและความงดงามของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่

TOP