คันโต

ซามูไร ถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร และมีบทบาทอย่างไรในปัจจุบัน


หากใครที่ชอบดูหนัง อนิเมะหรือมังงะของญี่ปุ่นย่อมต้องรู้จักซามูไรอย่างแน่นอน เพราะซามูไรนั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันด้วย โดซามูไรคือบุคคลสำคัญซึ่งมีความหมายในอดีตของญี่ปุ่น พวกเขาเป็นกลุ่มนักรบที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในราวศตวรรษที่ 10 ต้นกำเนิด บทบาททางสังคม และผลกระทบทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนได้หล่อหลอมญี่ปุ่นในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางประวัติศาสตร์และยุคสมัยใหม่

ประวัติของซามูไร

ในช่วงต้นของยุคเฮอัน (ค.ศ. 794-1185) รัฐบาลและหน่วยงานราชการของญี่ปุ่นอ่อนแอ และความสงบเรียบร้อยของสาธารณะมักได้รับการดูแลโดยขุนนางระดับจังหวัดและเจ้าของที่ดิน ซึ่งหลายคนมีกองกำลังทหารส่วนตัว เมื่อความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรและอำนาจทวีความรุนแรงขึ้น กองกำลังทหารเหล่านี้ได้พัฒนากลายเป็นชนชั้นซามูไรในปัจจุบัน ซามูไรยุคแรกเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นกองกำลังประจำบ้านของขุนนางประจำจังหวัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปกป้องผลประโยชน์ของผู้อุปถัมภ์ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาได้รับอำนาจและอิทธิพลอย่างมาก ก้าวข้ามบทบาทเดิมของพวกเขา และในที่สุดก็ได้สถาปนาความเป็นเจ้าโลกทางการเมืองของตนเองในที่สุด

ยุคคามาคุระ (ค.ศ. 1185–1333) เป็นจุดสูงสุดของอำนาจทางการเมืองของซามูไร การจัดตั้งรัฐบาลโชกุนคามาคุระซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของรัฐบาลทหารศักดินา บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ ชนชั้นซามูไรภายใต้การนำของโชกุนมีอำนาจทางการเมืองในทางปฏิบัติ ในขณะที่จักรพรรดิยังคงเป็นบุคคลสำคัญ ซามูไรถูกผูกมัดด้วยจรรยาบรรณที่เคร่งครัดที่เรียกว่าบูชิโด ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า “วิถีแห่งนักรบ” รหัสนี้เน้นคุณธรรมเช่นความภักดี วินัยในตนเอง ความเคารพ ให้เกียรติจนตาย และความเชี่ยวชาญในศิลปะการต่อสู้ การเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมและศิลปะการทหารยังได้รับการส่งเสริม ทำให้ซามูไรเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย

ในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1868) ญี่ปุ่นส่วนใหญ่สงบสุข แม้ว่าความขัดแย้งทางทหารจะลดลงแต่ซามูไรก็ยังคงมีอำนาจทางการเมือง อย่างไรก็ตาม บทบาทของพวกเขาพัฒนาไปสู่การทำงานของระบบราชการมากขึ้น กลายเป็นชนชั้นปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การยกเลิกชนชั้นซามูไรเกิดขึ้นระหว่างการฟื้นฟูเมจิในปี 1868 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของศักดินาญี่ปุ่นและการเริ่มต้นของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแบบตะวันตกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มรดกของซามูไรยังฝังลึกอยู่ในสังคมญี่ปุ่นและยังคงมีอิทธิพลต่อมันอย่างลึกซึ้ง

ในญี่ปุ่นยุคใหม่ยังคงสามารถพบเห็นผู้ที่มีพื้นฐานของซามูไรได้ โดยคุณค่าที่พวกเขายึดมั่น เช่น ความมีระเบียบวินัย ความเคารพ ความภักดี และเกียรติยศยังคงได้รับการเคารพอย่างสูง คุณสมบัติเหล่านี้ฝังลึกในสังคมญี่ปุ่นและมีบทบาทสำคัญในทุกสิ่งตั้งแต่จริยธรรมทางธุรกิจไปจนถึงมาตรฐานการศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น ศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนโดยซามูไรยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เคนโด้ (Kendo) อิไอ (Iaido) การยินธนู (Kyudo) ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากวิชาดาบของซามูไร มีการฝึกฝนกันอย่างกว้างขวางโดยเน้นให้เห็นถึงเสน่ห์ที่ยั่งยืนของมรดกการต่อสู้ของซามูไร

นอกจากนี้ซามูไรยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมสมัยนิยม ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก ภาพสัญลักษณ์ของพวกเขาสามารถพบได้ในภาพยนตร์ ซีรีย์โทรทัศน์ มังงะ อนิเมะ และวิดีโอเกม เป็นทั้งบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์แทนอุดมคติ เช่น ความกล้าหาญ การเสียสละ และเกียรติยศ แนวคิดของญี่ปุ่นเกี่ยวกับ “Wa” หรือความกลมกลืนซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของปรัชญาของซามูไร มีอิทธิพลต่อสุนทรียภาพ การออกแบบ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของญี่ปุ่นสมัยใหม่ ส่งเสริมการสร้างฉันทามติและให้ความสำคัญกับส่วนรวมเหนือปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นหลักการที่เห็นได้ในธุรกิจและโครงสร้างทางสังคมสมัยใหม่ของญี่ปุ่น

แม้ว่ายุคของซามูไรจะผ่านไปนานแล้ว แต่อิทธิพลของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ค่านิยมและสุนทรียภาพของพวกเขา ศิลปะการต่อสู้ที่พวกเขาฝึกฝนและศิลปะที่พวกเขาอุปถัมภ์ ทั้งหมดนี้ยังคงสร้างสังคมญี่ปุ่นตลอดจนการรับรู้ทั่วโลก ดังนั้น มรดกตกทอดของซามูไรแม้ว่าจะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นสมัยใหม่อย่างลึกซึ้งและยั่งยืน

Pick up

บทความแนะนำ

 1. เพลิดเพลินไปกับซากุระที่เกียวโต แนะนำสถานที่ชมดอกไม้ เครื่องแต่งกายและโรงแรมที่ใกล้กับสถานที่ชมดอกไม้

 2. แนะนําสถานที่ชมดอกไม้ในภูมิภาคกลางและตะวันตกของญี่ปุ่น

 3. แนะนำ 10 เทศกาลน่าสนใจในญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบาย เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบชิลๆ

บทความล่าสุด

 1. สวนโทชิกิ วันพาคุ (Tochigi Wanpaku Park) เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นและธรรมชาติอันสวยงามได้ทั้งครอบครัว

 2. สวนสนุกชิมะหมู่บ้านสเปน Shima Spain Village จังหวัดมิเอะ

 3. หมู่บ้านท่าเรือเทมโปซาน (Tempozan Harbor Village) เยี่ยมชมสถานที่รอบด้านพร้อมรับชมทิวทัศน์อันสวยงาม

 4. ย่านรินคุ (Rinku Town) ย่านช็อปปิ้งที่ให้ความสนุกสนานครบทุกรูปแบบในภูมิภาคคันไซ

 5. อุทยานแห่งชาติมุซาชิ คิวเรียว (Musashi Kyuryo National Government Park) ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่หลากหลายของอุทยาน พร้อมกิจกรรมแสนสนุก

 6. สวนสนุกธีมเลโก้ (Legoland Nagoya) สนุกกับเหล่าตัวต่อเลโก้ พร้อมกับเสริมสร้างจินตนาการที่ไม่สินสุด

 7. สวนเนินเขาอูสุ (Uzu Hill Park) สวนแห่งหัวหอมอันน่าพิศวง พร้อมความรู้วังน้ำวนและทิวทัศน์อันสวยงาม

 8. สวนทัมบาระลาเวนเดอร์ (Tambara Lavender Park) เพลิดเพลินกับทุ่งลาเวนเดอร์และธรรมชาติรอบ ๆ พร้อมกลิ่นหอมที่ฟุ้งกระจายทั่วสวน

 9. แกรนด์ ฟร้อนท์ โอซาก้า (Grand Front Osaka) ช็อปปิ้งกันให้สนุกกับสินค้าแบรนด์ดังต่าง ๆ มากมาย

 10. ย่านช็อปปิ้งอิชิกิริ ซันโดะ (Ishikiri Sando Shopping Street) เพลิดเพลินกับการเดินช็อปปิ้งพร้อมกับบรรยากาศย้อนยุค

TOP