ชิโกะกุ

8 แลนด์มาร์คใน “มิโยชิ” ลมหายใจแห่งพระอาทิตย์อุทัย


มิโยชิตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดโทคุชิมะ และเป็นเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะชิโกกุ คิดเป็น 1/6 ของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด อย่างไรก็ตามที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมาก ซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจค่อนข้างมาก มันเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีเพียง 13% เท่านั้นที่ถือว่าอยู่อาศัยได้ เทือกเขาชิโกกุมีความลาดชันมากมายและอาจเกิดดินถล่มและหินถล่มได้ วิธีการทำนาแบบลาดเอียงแบบดั้งเดิมที่ใช้ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน อุทยานธรรมชาติประจำจังหวัดฮาชิคุระครอบคลุมพรมแดนระหว่างมิโยชิและฮิงาชิมิโยชิ

ทำไม “มิโยชิ” ควรค่าแก่การมาเที่ยวเชิงธรรมชาติ

มิโยชิเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโทคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนี้มีประชากรประมาณ 23,782 คนใน 12,103 ครัวเรือน และมีความหนาแน่นของประชากร 33 คนต่อตารางกิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดของเมืองคือ 721.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 278.54 ตารางไมล์ ครอบคลุมพื้นที่ทางธรรมชาติเยอะมาก โดยจะอธิบายว่าทำไมถึงเด่นเรื่องธรรมชาติ

โดดเด่นเรื่องเกษตรกรรม

ประการแรกคือ เศรษฐกิจของมิโยชิขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม ป่าไม้ และการแปรรูปอาหารขนาดเล็กเป็นอย่างมาก จึงโดดเด่นเรื่องการเกษตร ด้วยภูมิประเทศที่คล้ายประเทศไทย และได้รับอิทธิพลลมจากภูเขาในประเทศ ทำให้เพาะปลูกง่าย ดินดี แต่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างฤดูร้อนที่มีฝนตกชุกและฤดูหนาวที่มีอากาศแห้งกว่า ซึ่งทำการเพาะปลูกและลดความเสียหายได้มากกว่า

อากาศคล้ายประเทศไทยมาก

มิโยชิมีสภาพอากาศคล้ายประเทศไทยมาก เนื่องจากมิโยชิมีสภาพอากาศแบบกึ่งเขตร้อนชื้น การจัดประเภทภูมิอากาศแบบเคปเปน Cfa โดยมีฤดูร้อนและฤดูหนาวที่เย็นสบาย มีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีในมิโยชิอยู่ที่ 14.3 °C หรือประมาณ 57.7 °F ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 1,497.5 มม. (ประมาณ 58.96 นิ้ว) โดยมีเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ฝนตกชุกที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ประมาณ 25.6 °C (ประมาณ78.1 °F) และต่ำสุดในเดือนมกราคมที่ประมาณ 3.5 °C (38.3 °F) อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในมิโยชิคือ 37.1 °C (ประมาณ 98.8 °F) และอุณหภูมิที่หนาวที่สุดที่เคยบันทึกไว้คือ -11.5 °C (ประมาณ 11.3 °F) ค่อนข้างคล้ายประเทศไทยพอสมควร

อยู่ในสมัยเอโดะมาก่อน

พื้นที่ของมิโยชิเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอาวะในสมัยโบราณ ตั้งแต่สมัยมุโระมาจิ เป็นที่ตั้งของตระกูลมิโยชิ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกลุ่มขุนศึกที่มีอำนาจซึ่งปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของชิโกกุและบางส่วนของเกาะฮอนชู ในสมัยเอโดะ พื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการครอบครองของโดเมนโทคุชิมะซึ่งปกครองโดยตระกูลฮาจิสึกะ จากที่นั่งที่ปราสาทโทคุชิมะ หลังจากการฟื้นฟูสมัยเมจิ ได้มีการจัดระเบียบเป็น 10 หมู่บ้านภายในเขตมิโยชิ โทคุชิมะ โดยมีการสร้างระบบเทศบาลสมัยใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2432 รวมถึงหมู่บ้านอิเคดะด้วย

8 แลนด์มาร์คใน “มิโยชิ” ออกซิเจนแห่งญี่ปุ่น

เส้นกระเช้าลอยฟ้าฮาชิคุระซัง (Hasikura Ropeway)

IMG BY : de.wikipedia

เปิดที่แรกสำหรับกระเช้าลอยฟ้าฮาชิคุระซัง เป็นชื่อของบริษัทผลิตกระเช้าลอยฟ้าของญี่ปุ่นในอิเคดะ โทคุชิมะ รวมถึงผู้ดำเนินการ เส้นนี้ไต่ขึ้นภูเขาฮาชิคุระแห่งฮาชิคุระเดระ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียง ได้รับการตกแต่งใหม่ในปี 1999 เป็น Funitel (ฟุนิเทล) แห่งแรกที่ดำเนินการในเอเชีย ในเดือนตุลาคม 2550 มี funitel อีกสามสายในญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม สายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นกระเช้าลอยฟ้าฟุนิเทล ในขณะที่กระเช้าลอยฟ้าฮาชิคุระซังเป็นกระเช้าลอยฟ้าสายเดียวของฟุนิเทล ทางเชื่อมทางอากาศอีกสายหนึ่งเปิดขึ้นตามแนวกระเช้าลอยฟ้าในปี พ.ศ. 2520 ในปี พ.ศ. 2542 ทางเชื่อมทางอากาศสองสายได้รับการตกแต่งใหม่ให้เป็นสาย funitel สายเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทาง

ที่อยู่ มิยาโนคุโบะอิเคดะโช เมืองมิโยชิ จังหวัดโทคุชิมะ 778-0020 ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท อื่นๆ
เปิดทำการ
โทรศัพท์

วัดฮาชิคุระ (Hashikura Temple)

IMG BY : shikokutours

วัดที่น่าท่องเที่ยวมากสำหรับ “วัดฮาชิคุระ” วัดอายุกว่า 1,000 ปีทางตะวันตกของโทคุชิมะแห่งนี้ตั้งอยู่ในจุดชมวิวบนภูเขา สถานที่ตั้งของวัดในภูเขาของเมืองมิโยชิทำให้ที่นี่เป็นจุดที่ยอดเยี่ยมในการชมสีสันของฤดูใบไม้ร่วง บริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามหลายแห่งและเป็นสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบ ตามอาคารของวัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่บนภูเขาบนแท่นหินในป่า เชื่อมต่อกันด้วยบันไดยาว ตัวอาคารมีรูปแบบต่างๆ กัน ล้วนประดับประดาด้วยไม้แกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม เนื่องจากวัดมักถูกเมฆบดบัง หินจึงปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ และสถานที่จึงมีบรรยากาศที่ลึกลับ

ที่อยู่ เลขที่ 1006 คุระทานิ แขวงอิเคดะ เมืองมิโยชิ จังหวัดโทคุชิมะ 778-0020 ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท มรดกทางวัฒนธรรม
เปิดทำการ เปิดทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ +81 88-372-0812

หุบเขาอิยะ (Iya Valley)

IMG BY : travel.gaijinpot

หุบเขาอิยะเป็นหนึ่งในสถานที่ห่างไกลที่สุดในญี่ปุ่น การเข้าไม่ถึงทางประวัติศาสตร์ทำให้มันกลายเป็นที่หลบภัยในปลายศตวรรษที่ 12 สำหรับสมาชิกของตระกูล Heike (Taira) มีรายงานว่าพวกเขาหนีไปที่หุบเขาอิยะหลังจากพ่ายแพ้ต่อกลุ่มเก็นจิ (มินาโมโตะ) ในสงครามเก็นเป ซึ่งปูทางไปสู่รัฐบาลซามูไรชุดแรกในคามาคุระ ใกล้โตเกียว ยังมีถนนบนภูเขาที่แคบทำให้การเดินทางช้าลง ใช้เวลาของคุณและดื่มด่ำกับจังหวะชีวิตที่ผ่อนคลายที่นี่ มีตัวเลือกมากมายสำหรับผู้เข้าชมที่ต้องการพักค้างคืน จะพบพื้นที่ตั้งแคมป์หลายแห่งและบ้านไร่อายุ 400 ปีที่ได้รับการบูรณะในตอนบนของหุบเขา ในขณะที่รีสอร์ทน้ำพุร้อนในโอโบเกะและอิยะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผ่อนคลายและลิ้มรสอาหารท้องถิ่น

ที่อยู่ มิยาโนคุโบะอิเคดะโช เมืองมิโยชิ จังหวัดโทคุชิมะ 778-0020 ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท มรดกทางธรรมชาติ
เปิดทำการ
โทรศัพท์

ช่องแคบโอโบเกะและโคโบเกะ (Oboke & Koboke)

IMG BY : shikoku-tourism

โอโบเกะและโคโบเกะเป็นหุบเขาแคบๆ ใกล้ขอบหุบเขาอิยะในภูเขาโทคุชิมะ จังหวัดในชิโกกุ เกาะหลักที่เล็กที่สุดในญี่ปุ่น แม่น้ำโยชิโนะที่ทอดยาวผ่านหุบเขาที่นี่เป็นพื้นที่ล่องแก่ง แคนยอน และพายเรือคายัคชั้นยอด เรียกได้ว่าเป็นจุดปราบเซียนมากเลยล่ะ หากเลือกที่จะไม่ท้าทายกระแสน้ำเชี่ยวกราก ให้ลองล่องเรือชมทิวทัศน์หรือนั่งรถไฟชมวิวชิโกกุมันนากะเซ็นเน็นโมโนกาตาริ พื้นที่นี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับอัญมณีและสัตว์ในตำนาน รวมถึงออนเซ็นที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

ที่อยู่ ยามาชิโระ ชิเกะซาเนะ เมืองมิโยชิ จังหวัดโทคุชิมะ 779-5322 ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท มรดกทางธรรมชาติ
เปิดทำการ เปิดทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ +81 88-372-3910

แม่น้ำโยชิโนะ (Yoshino River)

IMG BY : visitkochijapan

แม่น้ำโยชิโนะ เป็นแม่น้ำบนเกาะชิโกกุ ประเทศญี่ปุ่น มีความยาว 194 กิโลเมตร (ประมาณ 121 ไมล์) และมีสันปันน้ำ 3,750 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 1,450 ตารางไมล์) แม่น้ำสายนี้นิยมมาล่องแก่งมาก ให้ฟีลน้องๆ แม่น้ำไทรโยค กาญจนบุรีบ้านเราอยู่ในตัว กินพื้นที่เกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ของเกาะชิโกกุทั้งเกาะ! เมื่อเวลาผ่านไป น้ำใสที่ไหลมาจากจังหวัดโคจิได้กัดเซาะหุบเขาลึกแห่งนี้ และสร้างแนวหินที่โดดเด่นที่ล้อมรอบริมแม่น้ำโยชิโนะได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวที่สุดของญี่ปุ่น และด้วยเหตุนี้จึงดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบการล่องแก่งจากทั่วทุกมุมโลก ในปี 2017 World Rafting Championships จัดขึ้นที่ Oboke Gorge และ Koboke Gorge ซึ่งจะได้พบกับแก่งที่น่าตื่นเต้นและท้าทายที่สุดในญี่ปุ่น

ที่อยู่ มิยาโนคุโบะอิเคดะโช เมืองมิโยชิ จังหวัดโทคุชิมะ 778-0020 ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท มรดกทางธรรมชาติ
เปิดทำการ
โทรศัพท์

ภูเขาสึรุกิ (Mount Tsurugi)

IMG BY : shikoku-tourism

ภูเขาสึรุกิ เป็นภูเขาสูง 1,955 เมตรที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของหุบเขาอิยะอันห่างไกล ภูเขาสึรุงิเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองในชิโกกุ เป็นหนึ่งใน “100 ภูเขาที่มีชื่อเสียง” ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางของชูเกนโด ซึ่งเป็นศาสนาพื้นบ้านของญี่ปุ่นที่ยึดถือการบูชาบนภูเขา ที่นี่เป็นสถานที่ปีนเขายอดนิยม และแม้จะชื่อนี้แปลว่าภูเขาดาบ แต่ก็ห่างไกลจากการปีนที่ท้าทาย จะมีกระเช้าลอยฟ้าที่ผ่อนคลายจะพานักท่องเที่ยวขึ้นเขาไปยังสถานีที่อยู่ใกล้กับยอดเขาเกือบตลอดทาง จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีในการเดินขึ้นไปยังเส้นทางที่ตรงที่สุดไปยังยอดเขา ในขณะที่เส้นทางอื่นผ่านศาลเจ้าโอทสึรุงิจะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อย ที่ด้านบนสุดคุณจะพบกับศาลเจ้า กระท่อมบนภูเขา หอคอยตรวจอากาศ และทางเดินไม้ที่นำไปสู่จุดชมวิวต่างๆ พร้อมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของภูเขาโดยรอบ การขึ้นเขาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง

ที่อยู่ ฮิกาชิอิยะซุเกโออิ เมืองมิโยชิ จังหวัดโทคุชิมะ 778-0201 ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท มรดกทางธรรมชาติ
เปิดทำการ
โทรศัพท์

ภูเขามิอุเนะ (Mount Miune)

IMG BY : enntourism

ภูเขามิอุเนะเป็นภูเขาที่อยู่ทางชิโกกุตะวันออก แต่อยู่ในโซนหุบเขาอิยะ ซึ่งมีบรรยากาศเหมือนทุ่งหญ้าสวิสเซอร์แลนด์มาก จุดนี้มีอากาศที่สดชื่นมาก เส้นทางเดินเขาบนภูเขามิอุเนะมีป้ายบอกไว้ไม่ดี ดังนั้นคุณจึงต้องระมัดระวังระหว่างทางขึ้นเพราะคุณอาจจะหลงทางได้ การเดินป่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่า ซึ่งแถบสีรอบลำต้นของต้นไม้จะทำหน้าที่เป็นตัวนำทาง บางแห่งคุณจะเห็นรั้วที่ป้องกันไม่ให้คุณเลี้ยวผิด ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณไปสิ้นสุดที่ด้านขวาของสิ่งเหล่านี้ ในวันที่มีเมฆมาก คุณจะพบว่าตัวเองถูกห้อมล้อมด้วยหมอกเมื่อคุณค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้าสู่ก้อนเมฆเมื่อคุณเข้าใกล้ยอดเขามากขึ้น เมื่อถึงจุดหนึ่ง จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ และน่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้มักจะบดบังการมองเห็นในภายหลัง แต่ก็นิยมลงรูปในโซเชียลมีเดียจากที่นี่เยอะไม่น้อยเลยทีเดียว

ที่อยู่ ฮิกาชิอิยะซุเกโออิ เมืองมิโยชิ จังหวัดโทคุชิมะ 778-0201 ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท มรดกทางธรรมชาติ
เปิดทำการ
โทรศัพท์

สะพานเถาวัลย์แห่งหุบเขาอิยะ (The Vine Bridges of Iya Valley)

IMG BY : shikoku-tourism

ปิดท้ายที่หุบเขาแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักจากสะพานเถาวัลย์ที่สวยงามจนแทบหยุดหายใจ ในการข้ามแม่น้ำที่ใสสะอาดนั้น เถาวัลย์ถูกสร้างให้มีความยาวเป็นพิเศษและสานเข้าด้วยกัน ทุกๆ สองสามปี เถาองุ่นเหล่านั้นจะได้รับการต่ออายุ ปรับปรุงให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อผู้มาเยือน และแน่นอนว่าทุกวันนี้ เถาวัลย์เหล่านี้ได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยราวกั้นข้างเตียงและสายเหล็ก อย่างไรก็ตาม การเดินบนสะพานเถาวัลย์เหล่านี้ค่อนข้างน่าหวาดเสียว เนื่องจากสะพานเหล่านี้เคลื่อนที่บ่อยในขณะที่ผู้คนข้ามสะพาน เมื่อหุบเขาอิยะมีสะพาน 13 แห่งจากทั้งหมดในอดีต แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 แห่ง สะพานที่ใหญ่ที่สุดคือสะพานคาซึระบาชิซึ่งมีความยาว 45 เมตร ข้างๆกันยังมีสะพานสามีภรรยาซึ่งอยู่ใกล้กับน้ำตกเล็กๆ มีเกวียนไม้อยู่ใกล้ ๆ ซึ่งคุณสามารถลากตัวเองข้ามแม่น้ำป่าได้

ที่อยู่ เลขที่ 162-2 นิชิอิยะยะมามุระ เซนโทคุ เมืองมิโยชิ จังหวัดโทคุชิมะ 778-0102 ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท อื่นๆ
เปิดทำการ เปิดทำการทุกวัน 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ +81 88-376-0877

แล้วนี่เองก็เป็น 8 แลนด์มาร์คใน “มิโยชิ” ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆ ในเรื่องความเป็นธรรมชาติ มิโยชิเป็นเมืองในจังหวัดโทคุชิมะ ที่เป็นประตูสู่ทิวทัศน์ธรรมชาติของภูมิภาคนี้ ตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตามหุบเขาอิยะ ภูเขาสึรุกิ และช่องเขาโอโบเกะล้วนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมิโยชิมาก หากใครมีปัญหาแพ้อากาศเมืองหลวง หรือเซ็งกับกรุงเทพมหานครบ้านเรา สามารถแวะมาที่นี่ได้ทันที เพราะมีบรรยากาศดีมาก และคล้ายๆ กับประเทศไทยบ้านเราได้อย่างลงตัว และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมไม่ยากนัก และมิโยชิยังไม่มีใครไปเที่ยว แต่ก็มีการดูแลที่ปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเสมอ

Pick up

บทความแนะนำ

 1. เพลิดเพลินไปกับซากุระที่เกียวโต แนะนำสถานที่ชมดอกไม้ เครื่องแต่งกายและโรงแรมที่ใกล้กับสถานที่ชมดอกไม้

 2. แนะนําสถานที่ชมดอกไม้ในภูมิภาคกลางและตะวันตกของญี่ปุ่น

 3. แนะนำ 10 เทศกาลน่าสนใจในญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบาย เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบชิลๆ

บทความล่าสุด

 1. มาลองลิ้มรสชาติต้นตำรับกับเมนูอาหารของญี่ปุ่นที่มีอายุยืนยาวมานานกว่า 100 ปี

 2. ใครชอบธรรมชาติต้องไม่ควรพลาด แนะนำสถานที่ชมธรรมชาติและดอกไม้สวยงามภายในญี่ปุ่น

 3. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งสถานที่ชื่อดังและสถานที่ลับแห่งจังหวัดชิซึโอกะ Part 4

 4. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งสถานที่ชื่อดังและสถานที่ลับแห่งจังหวัดชิซึโอกะ Part 3

 5. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งสถานที่ชื่อดังและสถานที่ลับแห่งจังหวัดชิซึโอกะ Part 2

 6. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งสถานที่ชื่อดังและสถานที่ลับแห่งจังหวัดชิซึโอกะ Part 1

 7. แนะนำ 10 สถานที่ในภูมิภาคคันไซ ที่สามารถเที่ยวได้แบบไปเช้าเย็นกลับ

 8. ถนนสึกิชิมะ มอนจะ (Tsukishima Monja Street) ลิ้มรสเมนูมอนจะยากิแสนอร่อย รวมถึงเมนูอาหารอื่น ๆ ที่หลากหลาย

 9. ทัวร์พิศวงในจังหวัดทตโทริ ถนน Mizuki Shigeru สนุกกับโลกแห่ง “อสูรน้อยคิทาโร่”

 10. ฮาร์โมนิก้า โยโคโช (Harmonica Yokocho) สัมผัสไปกับเสน่ห์ย้อนยุค และเพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารชื่อดัง

TOP