ฮอกไกโด

คาบสมุทรชิเรโทโกะ (Shiretoko Peninsula) มรดกทางธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้


คาบสมุทรชิเรโทโกะ (Shiretoko Peninsula) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอทิวทัศน์ที่บริสุทธิ์และไม่มีใครแตะต้องในถิ่นทุรกันดารของโลกของเรา เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลกที่ระบบนิเวศบนบกและในทะเลรวมตัวกัน เกิดเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่เหมือนใคร ภูมิภาคนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ บางชนิดหายากหรือมีเฉพาะถิ่น โดยผสมผสานระหว่างพืชและสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะ ชื่อของชิเรโทโกะมาจากภาษาพื้นเมืองของชาวไอนุ ซึ่งแปลว่า “จุดจบของโลก”

ประวัติของคาบสมุทรชิเรโทโกะ

IMG BY : japan-guide

ประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของคาบสมุทรยาวนานนับล้านปี ก่อตัวขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟและการกัดเซาะที่ตามมา เทือกเขาภูเขาไฟที่ทอดยาวไปตามคาบสมุทรได้หล่อหลอมภูมิประเทศของพื้นที่ ทำให้เป็นภาพที่สวยงามจับใจ ภูเขาราวสึ (Rausu) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของคาบสมุทรชิเรโทโกะซึ่งสูงถึง 1,661 เมตร มีทิวทัศน์อันน่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งของพื้นที่อันบริสุทธิ์แห่งนี้

ในขณะที่ความงามตามธรรมชาติของชิเระโทะโกะยังคงถูกปกปิดจากโลกภายนอกมานานหลายศตวรรษเนื่องจากสถานที่ห่างไกล ชาวไอนุก็อาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายพันปีและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ชนพื้นเมืองเหล่านี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและความเชื่อทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับผืนดินและทรัพยากร ได้สร้างวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงโดยเนื้อแท้กับระบบนิเวศของชิเรโทโกะ

IMG BY : en.wikipedia

ในช่วงยุคเมจิ ประเทศญี่ปุ่นเริ่มดำเนินการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยอย่างรวดเร็ว ชิเรโทโกะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในโลกภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทรัพยากรทางทะเล ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 การประมงเชิงพาณิชย์เริ่มอย่างจริงจังในทะเลโดยรอบ โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ในน่านน้ำของชิเรโทโกะ ช่วงเวลานี้เป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในชิเรโทโกะ โดยแรงกดดันของอารยธรรมสมัยใหม่เริ่มที่จะละเมิดต่อระบบนิเวศดั้งเดิมของพื้นที่

ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมประมงได้เฟื่องฟู มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลมากเกินไปทำให้ปริมาณปลาลดลงอย่างมาก คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถิ่น เมื่อตระหนักถึงผลกระทบด้านลบของการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับชาติจึงเริ่มผลักดันการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของชิเรโทโกะ ในช่วงปี 1970 ส่วนหนึ่งของคาบสมุทรถูกกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการอนุรักษ์ อย่างไรก็ตาม การกำหนดนี้ไม่ได้ป้องกันผลกระทบที่เป็นอันตรายจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงเรียกร้องให้มีการคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

IMG BY : jrailpass

ช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 21 ทำให้ชิเรโทโกะเป็นจุดเปลี่ยน ในปี 2005 ยูเนสโกประกาศให้คาบสมุทรชิเระโทะโกะเป็นมรดกโลก โดยตระหนักถึงคุณค่าสากลที่โดดเด่นของพื้นที่นี้ คำจารึกของไซต์นี้ยอมรับการทำงานร่วมกันที่โดดเด่นระหว่างระบบนิเวศทางทะเลและบนบก บทบาทที่สำคัญของน้ำแข็งในทะเลในการทำงานของระบบนิเวศ และการมีอยู่ของผลผลิตทางทะเลที่สำคัญทั่วโลกรอบคาบสมุทร การยอมรับในระดับโลกนี้ทำให้ความพยายามในการอนุรักษ์คาบสมุทรเข้มข้นขึ้นและเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของคาบสมุทรในหมู่ประชาชนในวงกว้าง

ปัจจุบัน ชิเรโทโกะเป็นเครื่องยืนยันถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ มีการดำเนินการริเริ่มต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการท่องเที่ยวและการตกปลามีความยั่งยืน มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงมุ่งปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของชิเระโทะโกะ แต่ยังเพื่อรักษาวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แม้จะมีความพยายามในการอนุรักษ์เหล่านี้ แต่ความท้าทายยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบนิเวศของคาบสมุทร น้ำแข็งในทะเลที่ลดลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางทะเลของพื้นที่ กระทบทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงในท้องถิ่น นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศที่บอบบางของพื้นที่ความพยายามที่จะต่อสู้กับความท้าทายเหล่านี้กำลังดำเนินอยู่ สถาบันวิจัยและองค์กรอนุรักษ์กำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นและลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อระบบนิเวศของชิเรโทโกะ ความคิดริเริ่มเหล่านี้รวมถึงโปรแกรมการติดตามสภาพภูมิอากาศ แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแคมเปญการรับรู้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมเกี่ยวกับมรดกทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และความสำคัญของการอนุรักษ์

คาบสมุทรชิเระโทะโกะซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมุมห่างไกลของโลก ปัจจุบันยืนอยู่แถวหน้าของความพยายามในการอนุรักษ์โลก ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่ยุคแรก ๆ ของชาวไอนุจนถึงการริเริ่มการอนุรักษ์สมัยใหม่ เป็นเรื่องราวของความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลง ขณะที่เราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เรื่องราวของชิเรโทโกะเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญเกี่ยวกับความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างอารยธรรมมนุษย์และโลกธรรมชาติ กระตุ้นให้เรามุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ทั้งสองสามารถเติบโตได้อย่างกลมกลืน

Pick up

บทความแนะนำ

 1. เพลิดเพลินไปกับซากุระที่เกียวโต แนะนำสถานที่ชมดอกไม้ เครื่องแต่งกายและโรงแรมที่ใกล้กับสถานที่ชมดอกไม้

 2. แนะนําสถานที่ชมดอกไม้ในภูมิภาคกลางและตะวันตกของญี่ปุ่น

 3. แนะนำ 10 เทศกาลน่าสนใจในญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบาย เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบชิลๆ

บทความล่าสุด

 1. มาลองลิ้มรสชาติต้นตำรับกับเมนูอาหารของญี่ปุ่นที่มีอายุยืนยาวมานานกว่า 100 ปี

 2. ใครชอบธรรมชาติต้องไม่ควรพลาด แนะนำสถานที่ชมธรรมชาติและดอกไม้สวยงามภายในญี่ปุ่น

 3. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งสถานที่ชื่อดังและสถานที่ลับแห่งจังหวัดชิซึโอกะ Part 4

 4. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งสถานที่ชื่อดังและสถานที่ลับแห่งจังหวัดชิซึโอกะ Part 3

 5. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งสถานที่ชื่อดังและสถานที่ลับแห่งจังหวัดชิซึโอกะ Part 2

 6. ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งสถานที่ชื่อดังและสถานที่ลับแห่งจังหวัดชิซึโอกะ Part 1

 7. แนะนำ 10 สถานที่ในภูมิภาคคันไซ ที่สามารถเที่ยวได้แบบไปเช้าเย็นกลับ

 8. ถนนสึกิชิมะ มอนจะ (Tsukishima Monja Street) ลิ้มรสเมนูมอนจะยากิแสนอร่อย รวมถึงเมนูอาหารอื่น ๆ ที่หลากหลาย

 9. ทัวร์พิศวงในจังหวัดทตโทริ ถนน Mizuki Shigeru สนุกกับโลกแห่ง “อสูรน้อยคิทาโร่”

 10. ฮาร์โมนิก้า โยโคโช (Harmonica Yokocho) สัมผัสไปกับเสน่ห์ย้อนยุค และเพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารชื่อดัง

TOP